Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łomiankach - Podsumowanie

Data publikacji 20.05.2021

Wczoraj policjanci ruchu drogowego ze starobabickiej komendy przeprowadzili w ramach obchodów Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łomiankach działania kontrolno-prewencyjne ukierunkowane na ujawnianie przekroczeń prędkości w obszarze zabudowanym. Nałożyli łącznie 12 mandatów karnych na kierujących, ujawnili 5 wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h oraz szereg wykroczeń związanych ze stanem technicznym pojazdu.

Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia, Komisja Dialogu Społecznego ds. Mobilności oraz Sołectwo Kiełpin w ramach obchodów Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowali akcję pod hasłem „PRĘDKOŚĆ – Love 30 km/h”. Patronat nad nią objęła Gmina Łomianki, Instytut Transportu Samochodowego oraz Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Drogowego. Przedstawiciele organizatora promowali hasło „Ograniczenia prędkości są dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Trochę Wolniej, Chwilę Później, Bardziej Bezpiecznie!”

Do udziału w akcji zaproszeni zostali policjanci ruchu drogowego komendy w Starych Babicach. Na ulicy Zachodniej od wczesnych godzin porannych prowadzili wczoraj kontrole drogowe. Funkcjonariusze nałożyli łącznie 12 mandatów karnych na kierujących, ujawnili 5 wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h oraz szereg wykroczeń związanych ze stanem technicznym pojazdu. W jednym przypadku kierujący pojazdem poza przekroczeniem prędkości wykonał manewr wyprzedzania innego pojazdu bezpośrednio na przejściu dla pieszych.

Należy pamiętać, że kierujący, który nie stosuje się do określonych przepisami ograniczeń prędkości, a także porusza się z prędkością niezapewniającą panowania nad pojazdem lub z prędkością niedostosowaną do warunków na drodze zagraża nie tylko sobie, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdarzenia z udziałem pieszego, dla którego nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierującego zmniejsza jego szanse na przeżycie.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

 

 

Powrót na górę strony