Aktualności

Konkurs „Przedszkolak Bezpieczny Na Drodze”

Data publikacji 22.06.2022

Podczas roku szkolnego dzielnicowi z Leszna wspólnie z policjantką z komendy w Starych Babicach na co dzień zajmującą się profilaktyką społeczną przeprowadzili cykl spotkań z dziećmi z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”. Uwieńczeniem całorocznej pracy był udział dzieci w konkursie, który przebiegał pod hasłem „Przedszkolak Bezpieczny Na Drodze”. Jego celem było utrwalenie wiadomości i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, przestrzeganie zasad ruchu drogowego dla pieszych oraz zapoznanie dzieci z zasadami zdrowej rywalizacji. Na zakończenie dzieci przystąpiły do swojego pierwszego egzaminu i zdobyły „Kartę Małego Rowerzysty”.

Dzielnicowi z Leszna aspirant Mariusz Ciurzyński oraz sierżant sztabowy Wojciech Kołogryw wspólnie z aspirant Martą Dymek, policjantką z komendy w Starych Babicach na co dzień zajmującą się profilaktyką społeczną, podczas roku szkolnego przeprowadzili cykl spotkań z wychowankami Publicznego Przedszkola nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”. W trakcie każdej wizyty opowiadali przedszkolakom o zasadach ruchu drogowego, przedstawili pracę policjantów z różnych pionów, mówili o bezpieczeństwie dzieci, gdy zostaną same w domu.

Uwieńczeniem tych wszystkich miłych spotkań był udział dzieci w konkursie, który przebiegał pod hasłem „Przedszkolak Bezpieczny Na Drodze”. Konkurs odbył się wczoraj na terenie placówki, a jego celem było utrwalenie wiadomości i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, przestrzeganie zasad ruchu drogowego dla pieszych oraz zapoznanie dzieci z zasadami zdrowej rywalizacji. Przedszkolaki musiały wykazać się zarówno wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

Sześciolatki musiały zmierzyć się z torem przeszkód, na którym przechodziły przez przejście dla pieszych, układały numer alarmowy z rozsypanki cyfr, stawały „oko w oko” z agresywnym psem oraz musiały wykazać się znajomością znaków drogowych. Podczas wykonywania zadań na torze przeszkód także policjanci z wydziału ruchu drogowego przyglądali się bacznie poprawności wykonywanych zadań. Kolejny etap zawodów odbył się w ogrodzie przedszkolnym, gdzie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności jazdy na rowerze.

Po zakończeniu zawodów policjanci podsumowali przebieg spotkania oraz wręczyli dzieciom pamiątkową „Kartę Małego Rowerzysty” i ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznie elementy odblaskowe, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na drogach. Okazuje się, że dzieci świetnie wykorzystały w praktyce wiedzę zdobytą na zajęciach profilaktycznych z policjantami.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, aspirant Marta Dymek

  • Przedszkolaki i policjanci podczas rozpoczęcia konkursu znajdują się na świetlicy
  • Dzieci wykonują poszczególne zadania pod nadzorem policjantów
  • Dzieci wykonują poszczególne zadania pod nadzorem policjantów
  • Dzieci wykonują poszczególne zadania pod nadzorem policjantów
  • Dzieci pokonują na rowerze tor rowerowy
  • Policjanci z wręczonymi od dzieci laurkami
Powrót na górę strony