Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Starych Babicach

Data publikacji 22.07.2022

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach odbyły się uroczyste obchody 103. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystości udział wziął Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak. Podczas uroczystości wręczone zostały awanse w stopniach wyróżniającym się policjantom oraz nagrody przekazane przez samorządy.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji nadinspektorowi Pawłowi Dzierżakowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji obchodów Święta Policji przez dowódcę uroczystości podinspektora Roberta Knapa. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono flagę na maszt i odegrany został Hymn RP. Następnie Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach podinspektor Wojciech Turek przywitał zgromadzonych gości i w krótkim przemówieniu podziękował im za wsparcie i współpracę. Podziękował również policjantom za ich zaangażowanie i trud włożony w codzienną służbę.

Po odczytaniu rozkazów personalnych o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak oraz Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podinspektor Wojciech Turek wręczyli wyróżnionym policjantom akty mianowania.

Za osiągnięcia w służbie i wzorowe wypełnianie obowiązków na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców poszczególne samorządy naszego powiatu przekazały nagrody wyróżniającym się policjantom.

Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie i trud włożony w codzienną realizację swoich obowiązków oraz pogratulował awansów na wyższe stopnie policyjne.

Do życzeń i podziękowań przyłączył się również Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan Żychliński, który podziękował za poświęcenie podczas wykonywania nałożonych zadań.

Na obchody Święta Policji w Starych Babicach zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji powiatowych, którzy chętnie i ofiarnie współpracują w zakresie poprawy bezpieczeństwa z komendą w Starych Babicach oraz przedstawiciele prokuratury, sądów i duchowieństwa.

tekst: podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja/e.b.

foto: podinsp. Tomasz Ceniak

 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji
  foto: UG w Starych Babicach
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Przywitanie ze sztandarem
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Przegląd pododdziału
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Podniesienie flagi państwowej na maszt
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Komendant Powiatowy Policji wita zaproszonych gości
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Wręczenie nagród przez przedstawicieli samorządów
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Wręczenie nagród przez przedstawicieli samorządów
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Wręczenie nagród przez przedstawicieli samorządów
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Wręczenie nagród przez przedstawicieli samorządów
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Wręczenie nagród przez przedstawicieli samorządów
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Przemówienie Komendanta Stołecznego Policji
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Przemówienie Starosty Warszawskiego Zachodniego
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Odprowadzenie sztandaru
 • Uroczysty apel z okazji Święta Policji. Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji
Powrót na górę strony