Aktualności

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Data publikacji 29.07.2022

Do tej grupy uczestników ruchu drogowego należy zaliczyć przede wszystkim pieszych oraz kierujących rowerami, urządzeniami transportu osobistego, urządzeniami wspomagającymi ruch oraz korzystających z hulajnóg elektrycznych. Policjanci cyklicznie prowadzą działania mające na celu ujawnianie i reagowanie na wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec osób pieszych pn. „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Dlatego też działania prowadzone są głownie w rejonie przejść dla pieszych. Przypominamy jak powinien zachować się pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych oraz kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych.

Co raz częściej na drogach można zauważyć, że większość kierujących pojazdami w chwili wchodzenia pieszego na przejście dla pieszych zatrzymują pojazd przed przejściem. Również piesi w zdecydowanej większości wchodzą na przejście dla pieszych po uprzednim upewnieniu się. Niestety nadal zdarzają się sytuacje, w których zarówno kierujący, jak i pieszy nie zachowują się w sposób prawidłowy.

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem drogowym:

Art. 13. 1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Policjanci cyklicznie prowadzą działania mające na celu ujawnianie i reagowanie na wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec osób pieszych pn. „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Dlatego też działania prowadzone są głownie w rejonie przejść dla pieszych.

Podczas ostatnich takich działań policjanci wykorzystali monitoring wizyjny obsługiwany przez Straż Gminną w Starych Babicach. Kamery monitoringu zostały skierowane na przejścia dla pieszych znajdujące się na ul. Rynek w Starych Babicach. Obserwacja zachowania kierujących pojazdami oraz pieszych prowadzona w ciągu 4 godzin pozwoliła na zarejestrowanie 4 wykroczeń, wśród których było wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz 3 przypadki nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych.

Wykroczenia zagrożone są karą grzywny w wysokości 1500 zł.

Działania wspólnie ze Strażą Gminną w Starych Babicach będą prowadzone cyklicznie w wybranych dniach i na wybranych przejściach dla pieszych w rejonie gminy.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Powrót na górę strony