Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy mieszkańców gminy Stare Babice na debatę społeczną

Data publikacji 14.09.2022

Zapraszamy mieszkańców gminy Stare Babice na debatę społeczną, która odbędzie się 19 września 2022 roku w godz. 16:00-18:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 (nowy budynek). Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców gminy Stare Babice do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 19 września 2022 roku w godz. 16:00-18:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 (nowy budynek).

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Powrót na górę strony