Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Stare Babice

Data publikacji 20.09.2022

W sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbyła się debata społeczna w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Tematem spotkania było poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Debata społeczna, która odbyła się wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starych Babicach przebiegała pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Przy stole prezydialnym zasiedli Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego młodszy inspektor Wojciech Turek, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski, Wójt Gminy Stare Babice Pan Sławomir Sumka. W debacie udział wzięli również Naczelnik Wydziału Prewencji, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego oraz dzielnicowy, a także Komendant Straży Gminnej w Starych Babicach.

Na początku spotkania Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski przedstawił informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Następnie omówił założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także przedstawił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która jest niezwykle pomocna w odnalezieniu dzielnicowego danego rejonu, a także zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Następnie rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w miejscu zamieszkania.

Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy. O realizacji zgłaszanych postulatów poinformujemy podczas kolejnej debaty ewaluacyjnej.

tekst: podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

foto: Urząd Gminy w Starych Babicach

  • Uczestnicy debaty społecznej
  • Uczestnicy debaty społecznej
  • Uczestnicy debaty społecznej
Powrót na górę strony