Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata o bezpieczeństwie z mieszkańcami gminy Izabelin

Data publikacji 23.11.2022

Wczoraj w Centrum Kultury Izabelin odbyła się debata społeczna przeprowadzona w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Policjanci realizowali w ten sposób jedno z działań priorytetowych, które ma za zadanie zacieśnienie współpracy z lokalną społecznością. Tematem spotkania było poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Debata społeczna, która odbyła się wczoraj w Centrum Kultury Izabelin przebiegała pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Policjanci realizowali w ten sposób jedno z działań priorytetowych, które ma za zadanie zacieśnienie współpracy z lokalną społecznością. W debacie udział wzięła Pani Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak, natomiast z ramienia komendy w Starych Babicach na spotkaniu obecny był Zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Dariusz Stepczyński oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Marcin Płoński. W debacie uczestniczył również Kierownik Posterunku Policji w Izabelinie aspirant Mariusz Kumięga oraz dzielnicowi aspirant Monika Sionkowska i młodszy aspirant Łukasz Matysiak.

Na początku spotkania Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski przedstawił informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Następnie omówił założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także przedstawił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która jest niezwykle pomocna w odnalezieniu dzielnicowego danego rejonu, a także zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Następnie rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było przede wszystkim bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy. O realizacji zgłaszanych postulatów poinformujemy podczas kolejnej debaty ewaluacyjnej.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja/bś


 

  • Siedzący za stołem prezydialnym policjanci rozmawiają z mieszkańcami o bezpieczeństwie
  • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji wita przybyłych na spotkanie mieszkańców
  • Pani Wójt rozmawia z mieszkańcami o bezpieczeństwie na terenie gminy
  • Dzielnicowy rozdaje uczestnikom kwestionariusz ankiety oraz materiały promujące aplikację "Moja Komenda" oraz "Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa"
  • Siedzący za stołem prezydialnym policjanci rozmawiają z mieszkańcami o bezpieczeństwie
  • Siedzący za stołem prezydialnym policjanci rozmawiają z mieszkańcami o bezpieczeństwie
Powrót na górę strony