Aktualności

Bezpieczeństwo pieszych…

Data publikacji 24.01.2023

Dzisiaj policjanci ruchu drogowego przeprowadzają wzmożone działania prewencyjno-kontrolne, których celem jest POPRAWA stanu BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH w garnizonie stołecznym. Eliminowanie naruszeń powodowanych przez uczestników ruchu drogowego w relacji kierujący pojazdem – pieszy, to jedno z głównych zadań policji nie tylko dziś, ale też w codziennej służbie…

Dzisiaj policjanci ruchu drogowego przeprowadzają wzmożone działania, które mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym. Mundurowi reagują na wszystkie wykroczenia PRZEDE WSZYSTKIM W REJONACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, m.in. na nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie lub omijanie pojazdu, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, bądź też niezatrzymanie przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony. Nic nie umknie policyjnym załogom wyposażonym w wideo rejestratory i bezzałogowe statki powietrzne, tzw. drony…

Pamiętajmy, że do zdarzeń drogowych dochodzi także z winy pieszego
i jego niewłaściwego zachowania na drodze.
Dlatego tak ważne jest PRZESTRZEGANIE obowiązujących PRZEPISÓW
przez WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU.

info: wrd ksp/podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Powrót na górę strony