Aktualności

„Bezpieczna Prędkość 2023”

Data publikacji 17.03.2023

Prędkość to jeden z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadów drogowych. Policjanci ruchu drogowego w dniach 19-20 marca 2023 roku, w ramach działań prewencyjno-kontrolnych przeprowadzą działania pod nazwą „BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ 2023”.

Analiza przyczyn zdarzeń drogowych wskazuje, że jedną z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń w ruchu drogowym jest PRĘDKOŚĆ! Kierujący pojazdem ma obowiązek stosować się do ograniczeń prędkości wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, czy też ze znaków drogowych. Zawsze należy dostosować prędkość do aktualnie panujących warunków na drodze. Szczególnie niebezpieczne jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych, dlatego zbliżając się do tak ważnego miejsca na drodze, należy zachować szczególną ostrożność!

Policjanci ruchu drogowego w dniach 19-20 marca 2023 roku będą egzekwować od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości, przy użyciu wszystkich możliwych przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz radiowozów z wideorejestratorami.