Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania za znęcania się nad swoimi rodzicami

Data publikacji 24.05.2023

Pamiętajmy - znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem ściganym z urzędu. W takich sytuacjach Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć „Niebieską Kartę”. Tak też było i w tym przypadku, gdy policjanci z Posterunku Policji w Lesznie zostali poinformowani o stosowaniu przemocy syna wobec rodziców. Dzielnicowy wydał nakaz natychmiastowego opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania. O dalszym losie mężczyzny zadecyduję sąd

 Dzielnicowi z Posterunku Policji w Lesznie uzyskali informację o mężczyźnie, który miał stosować przemoc wobec rodziców. Aby to sprawdzić, udali się do jego miejsca zamieszkania. Tam w rozmowie z pokrzywdzonymi potwierdzili, że dochodzi do przemocy ze strony syna. Natychmiast uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty” i odizolowano sprawcę od swojej rodziny.  Otrzymał on nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się na odległosć mniejszą niż 150 metrów na najbliższe 14 dni. O jego dalszym losie zadecyduję prowadzone postępowanie oraz sąd.

Przypominamy, że z punktu widzenia prawa przestępstwo z użyciem przemocy w rodzinie jest ścigane z urzędu. Stosowany jest tutaj najczęściej artykuł 207 kodeksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca odlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 – 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

młodszy aspirant Martyna Podolska

Powrót na górę strony