Aktualności

Debata o bezpieczeństwie z mieszkańcami gminy Stare Babice

Data publikacji 13.09.2023

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbyła się debata społeczna przeprowadzona w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Policjanci realizowali w ten sposób jedno z działań priorytetowych, które ma za zadanie zacieśnienie współpracy z lokalną społecznością. Tematem spotkania było poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Spotkanie poprzedzone zostało debatą ewaluacyjną, podczas której omówione zostały postulaty i wnioski zgłoszone podczas ubiegłorocznej debaty.

Debata społeczna, która odbyła się wczoraj w Urzędzie Gminy w Starych Babicach przebiegała pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Policjanci realizowali w ten sposób jedno z działań priorytetowych, które ma za zadanie zacieśnienie współpracy z lokalną społecznością. W debacie udział wziął Wójt Gminy Stare Babice Pan Sławomir Sumka, natomiast z ramienia komendy w Starych Babicach na spotkaniu obecny był Zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski. W debacie uczestniczył również Naczelnik Wydziału Prewencji podinspektor Robert Knap, Zastępca Wydziału Ruchu Drogowego podkomisarz Aneta Adamczyk, Kierownik Rewiru Dzielnicowych aspirant Bartłomiej Budnicki oraz dzielnicowi młodszy aspirant Tomasz Żochowski i sierżant sztabowy Maciej Rokita.

Spotkanie poprzedzone zostało debatą ewaluacyjną, podczas której omówione zostały postulaty i wnioski zgłoszone podczas ubiegłorocznej debaty.

Następnie rozpoczęła się druga część spotkania, podczas którego Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski przedstawił informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Następnie omówił założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także przedstawił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która jest niezwykle pomocna w odnalezieniu dzielnicowego danego rejonu, a także zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Następnie rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym.

Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy. O realizacji zgłaszanych postulatów poinformujemy podczas kolejnej debaty ewaluacyjnej.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Powrót na górę strony