Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy mieszkańców gminy Kampinos na debatę społeczną

Zapraszamy mieszkańców gminy Kampinos na debatę społeczną, która odbędzie się 27 września 2023 roku w sali konferencyjnej w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Kampinosie A, ul. Chopina 30 A. Najpierw w godz. 18:00 – 18:25 odbędzie się debata ewaluacyjna, podczas której omówione zostaną postulaty i wnioski zgłoszone podczas spotkania w ubiegłym roku. Następnie w godz. 18:30 – 20:00 odbędzie się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy Kampinos. Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców gminy Kampinos do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 27 września 2023 roku w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Kampinosie A, ul. Chopina 30 A. Najpierw w godz. 18:00 – 18:25 odbędzie się debata ewaluacyjna, podczas której omówione zostaną postulaty i wnioski zgłoszone podczas spotkania w ubiegłym roku. Następnie w godz. 18:30 – 20:00 odbędzie się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy Stare Babice.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA:

godz. 18:00 – 18:25 - debata społeczna ewaluacyjna

godz. 18:25 – 18:30 - przerwa

godz. 18:30 – 20:00 - debata społeczna inicjująca

 

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

 

Powrót na górę strony