Aktualności

O bezpieczeństwie z mieszkańcami gminy Izabelin

Data publikacji 16.11.2023

Wczoraj w Centrum Kultury Izabelin odbyła się debata społeczna przeprowadzona w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Tematem spotkania było poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Debata społeczna, która odbyła się wczoraj w Centrum Kultury Izabelin przebiegała pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Przy stole prezydialnym zasiedli Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski, Kierownik Posterunku w Izabelinie aspirant Daniel Kuchta, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podkomisarz Aneta Adamczyk. W debacie wzięli udział również dzielnicowi.

Spotkanie poprzedzone zostało debatą ewaluacyjną, podczas której omówione zostały postulaty i wnioski zgłoszone podczas ubiegłorocznej debaty.

W drugiej części spotkania Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski przedstawił informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Następnie omówił założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także przedstawił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która jest niezwykle pomocna w odnalezieniu dzielnicowego danego rejonu, a także zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Po omówieniu wszystkich zagadnień rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym.

Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy. O realizacji zgłaszanych postulatów poinformujemy podczas kolejnej debaty ewaluacyjnej.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Powrót na górę strony