Aktualności

O bezpieczeństwie z mieszkańcami gminy Leszno

Data publikacji 06.06.2024

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lesznie odbyła się debata społeczna przeprowadzona w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Tematem spotkania było poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Debata społeczna, która odbyła się w Urzędzie Gminy Leszno przebiegała pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Przy stole prezydialnym zasiedli Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podkomisarz Aneta Adamczyk oraz Kierownik Posterunku Policji w Lesznie aspirant sztabowy Paweł Pałach. W debacie uczestniczyli również dzielnicowi.

Spotkanie poprzedzone zostało debatą ewaluacyjną, podczas której omówione zostały postulaty i wnioski zgłoszone podczas ubiegłorocznej debaty.

Po przerwie rozpoczęła się druga część spotkania, czyli debata inicjująca, podczas której Zastępca Komendanta Powiatowego przedstawił informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy, omówił założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także przedstawił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która jest niezwykle pomocna w odnalezieniu dzielnicowego danego rejonu, a także zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Następnie rozpoczęła się dyskusja, której głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w miejscu zamieszkania.

Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy. O realizacji zgłaszanych postulatów poinformujemy podczas kolejnej debaty ewaluacyjnej.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja/D.K

Powrót na górę strony