Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Starych Babicach

Data publikacji 19.07.2013

Wczoraj punktualnie o 10.00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach odbyła się uroczystość mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wręczenie odznaczeń. Obchody Święta Policji w Starych Babicach swoją obecnością zaszczycili I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robert Szydło, Vice Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Paweł Białecki oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu warszawskiego zachodniego, przedstawiciele innych służb i instytucji współpracujących z komendą w Starych Babicach oraz rodziny policjantów.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robertowi Szydło o gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji Święta Policji. Następnie Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego mł. insp. Waldemar Perdion przywitał zgromadzonych gości i w krótkim przemówieniu podziękował im za wsparcie i współpracę. Podziękował również policjantom za ich zaangażowanie i trud włożony w codzienną pracę.

Na obchody Święta Policji w Starych Babicach zaproszeni zostali m.in. Vice Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przedstawiciele władz samorządowych, innych służb i instytucji, m. in. przedstawicieli prokuratur i sądów, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz Straży Miejskich i Gminnych powiatu warszawskiego zachodniego, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele firm, instytucji państwowych i prywatnych, którzy chętnie i ofiarnie współpracują w zakresie poprawy bezpieczeństwa z komendą w Starych Babicach.

Święto Policji po całym roku ciężkiej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby jest szczególną okazją do wręczenia odznaczeń i awansów w stopniach wyróżniającym się policjantom. Zostały odczytane rozkazy Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie nadania nominacji na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń Straży Pożarnej dla policjantów z komendy w Starych Babicach.

Wszystkim wyróżnionym i awansowanym serdecznie gratulujemy.

Na zakończenie uroczystości I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robert Szydło oraz Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego mł. insp. Waldemar Perdion, złożyli życzenia pracownikom Policji i ich rodzinom, życząc wszystkim sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

/ego/

Powrót na górę strony