Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego

Data publikacji 27.11.2017

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to grupa najbardziej narażona na negatywne skutki zdarzeń drogowych. Dlatego to z myślą o nich, policjanci podejmują działania profilaktyczne, dzięki którym pragną uświadomić pieszym, że ich zachowanie na drodze ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo.

Jesień to pora roku, która od wszystkich uczestników ruchu drogowego wymaga szczególnej uwagi i ostrożności. Kierowcy przyzwyczajeni do letniej pogody mogą być zaskoczeni gwałtownie zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi. Od oślepiającego słońca poprzez gwałtowny deszcz czy też mgliste poranki. W takich warunkach trudno kierowcy zobaczyć osobę pieszą, czy nieoświetlony rower, a mokra nawierzchnia  wydłuża drogę hamowania.

Przyczyny tych zdarzeń leżą po stronie kierujących jak i samych pieszych. Główną przyczyną potrąceń pieszych jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściach dla pieszych. Natomiast piesi powodują wypadki głównie poprzez wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem.

Policja prowadzi szereg działań uświadamiających pieszych i kierowców o możliwości zagrożeń na drodze. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym przypominamy pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Co do zasady pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na naszych drogach zależy przede wszystkim od nas samych i znajomości przepisów ruchu drogowego. Ta zasada dotyczy zarówno kierowców, motocyklistów, pieszych i rowerzystów.

info: kgp, /ego/

 

Powrót na górę strony