Rewir Dzielnicowych

Rewir Dzielnicowych

 

Rewir Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 276

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. Bartłomiej Budnicki

 

numer telefonu do sekretariatu Rewiru Dzielnicowych

tel. 47 724 32 45 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

fax 47 724 32 46

Przypominamy również, iż w sytuacjach nagłych wszelkie interwencje należy zgłaszać telefonicznie pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numer telefonu (22) 752 80 00 lub 47 72 439 00.

 


Dzielnicowi

 

REJON SŁUŻBOWY NR 1

mł. asp. Tomasz Żochowski

tel. 47 724 32 44

tel. kom. 600 997 653

e-mail: dzielnicowy.starebabice1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub (22) 752 80 00.


 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Babice Nowe, Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów, Zielonki-Parcela

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Blizne Łaszczyńskiego, ul. Łaszczyńskiego 6 – okolice placówki handlowej – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego.

Okres realizacji planu – od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 2

UWAGA: w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. rejon obsługiwany jest przez sierż. szt. Macieja Rokitę

tel. 47 724 32 44

tel. kom. 600 997 814

e-mail: dzielnicowy.starebabice2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub (22) 752 80 00.


 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Klaudyn, Janów, Kwirynów, Stare Babice, Lipków

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Stare Babice, ul. Polna 40, boisko szkolne oraz parking przynależny do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach – gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją, zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu do tego nie wyznaczonym, akty wandalizmu.

Zakładany cel do osiągnięcia – wyeliminowanie wykroczeń w postaci uszkodzenia mienia, spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłóceń porządku publicznego.

Okres realizacji planu – od 20.11.2023 r. do 19.05.2024 r.


 

REJON SŁUŻBOWY NR 3

sierż. szt. Maciej ROKITA

tel. 47 724 32 44

tel. kom. 600 997 623

e-mail: dzielnicowy.starebabice3@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub (22) 752 80 00.


 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Kolonia Lipków, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki-Wieś


 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Borzęcin Duży, ul. Rycerska 16 (okolice placówki handlowej) – gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zakłócających porządek publiczny, gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego.

Okres realizacji planu – od 12.11.2023 r. do 11.05.2024 r.

 

 

 

Powrót na górę strony