Posterunek Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku

Posterunek Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku

Hornówek, ul. 3 Maja  45

05-080 Izabelin

telefon: 47 724 38 05

fax: 47 724 38 00

 

Kierownik Posterunku

podkom. Daniel Kuchta

Posterunek czynny w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. W przypadku nieobecności funkcjonariuszy w Posterunku kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numer telefonu (22) 752 80 00 lub poprzez wideofon.

Informujemy, że w sytuacjach nagłych wszelkie interwencje należy zgłaszać telefonicznie pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numer telefonu (22) 752 80 00.

Kierownik Posterunku pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00.


 

Dzielnicowi gminy Izabelin

REJON SŁUŻBOWY NR 1

UWAGA! w okresie od 31.01.2024 r. do 30.01.2025 r. zastępstwo pełni asp. Łukasz Matysiak

tel. 47 724 38 08

tel. kom. 600 997 655

e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub (22) 752 80 00.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Hornówek, Izabelin C, Sieraków, Truskaw

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Truskaw, ul. 3 Maja, pętla autobusowa przy przystanku „Truskaw Skibińskiego 01” – gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zakłócających porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie w 90% wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego.

Okres realizacji planu – od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 2

asp. Łukasz MATYSIAK

tel. 47 724 38 07

tel. kom. 600 997 672

e-mail: dzielnicowy.izabelin2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub (22) 752 80 00.

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Izabelin B, Laski, Mościska

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Izabelin B, ul. Henryka Sienkiewicza 17A, okolice placówki handlowej – gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zakłócających porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie w 90% wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego.

Okres realizacji planu – od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

Powrót na górę strony